19-05| Grasmonitor: lager suikergehalte en meer ruw eiwit

Afgelopen week is het ruw eiwit in vers gras gestegen en het suikergehalte gedaald. Alleen in het noorden is de samenstelling van het gras globaal gelijk gebleven.

Regio noord: voer op tijd eiwitarmer of meer mais op stal

Vooral in het noorden en oosten van Nederland is het suikergehalte in het gras nog steeds hoog en daardoor het ruw eiwit relatief laag met 170 gram ruw eiwit per kg drogestof. Wel kun je over het algemeen goed melken van deze kwaliteit weidegras. Het ureumgehalte in de melk is overal laag. Door de hogere temperaturen in combinatie met de eventuele regen zal het ruw eiwit in het gras gaan stijgen en het suikergehalte gaan dalen. Voor de noordelijke regio is dan ook de verwachting dat het ureumgehalte in de melk gaat stijgen. Speel daar op in, zodat het ureumgehalte niet uit de bocht vliegt. Dat kan door op tijd de hoeveelheid eiwitrijk voer terug te nemen, of iets meer snijmais te voeren.

Regio Midden: veel variatie

In het midden van het land is de variatie in het ruw eiwit in het gras groot. Dit varieert van 160 tot 220 gram per kg drogestof. Dit komt vooral door het verschil in nachttemperatuur in de regio én de vochtvoorziening. Als er meer vocht beschikbaar is voor de grasgroei, is er voldoende vocht voor de mineralisatie waarbij ook stikstof voor de plant beschikbaar komt. 

Regio zuid: verschuiving van energie naar eiwit

Op de zuidelijke zand- en lössgrond is net als in regio midden de kwaliteit van het gras goed, met een ruw eiwitgehalte wat varieert tussen de 200 tot 250 gram. Het suikergehalte is gezakt naar 100 tot 125 gram suikers per kg drogestof. Dat betekent dat er duidelijk een verschuiving is van energie naar eiwit in de plant. Om voldoende liters onder de koeien en het ureumgehalte in de melk constant te houden kun je de eiwitaanvulling aan het voerhek verlagen.

Grasgroei weidesnede stijgt, meer aanbod voor de koeien

Afgelopen week is de grasgroei gestegen naar 62 kg drogestof per hectare per dag. Daar waar regen gevallen is, zal de grasgroei komende dagen goed op gang komen. De verwachting is dan ook dat de grasgroei verder zal toenemen. De mate waarin, hangt af van de neerslag. Het grasaanbod zal dus toenemen. Wellicht kun je de bijvoeding op stal verlagen.

Verwachting: meer ruw eiwit

Met de regen komt ook de mineralisatie weer op gang. Een vuistregel is dat de mineralisatie verdubbelt bij iedere 10 graden hogere bodemtemperatuur. Momenteel is de bodemtemperatuur ongeveer 17oC. Dat betekent dat er straks in korte tijd veel stikstof voor de planten beschikbaar komt. Mede omdat de grasgroei dan geleidelijk op gang komt, en de plant in eerste instantie veel vocht, met daarin veel N in de vorm van nitraat zal opnemen, is de verwachting dat het gras veel nitraat bevat. In de droge zomer van 1976 gaf dit volgens ervaringsdeskundigen veel nitraatvergiftigingen met als gevolg dode koeien.

Verwachting komende week:

  • VEM: blijft gelijk
  • Ruw eiwit: stijgt
  • Suiker: daalt

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen