19-05| Bio grasmonitor: flinke eiwitstijging

De voederwaarde van vers, biologisch gras is afgelopen week gestegen en komt gemiddeld uit op 990 VEM per kg drogestof, 200 gram ruw eiwit en 125 gram suikers per kg drogestof. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Grasgroei gestegen

De grasgroei is afgelopen week op de biologische bedrijven gestegen naar gemiddeld bijna 52 kg drogestof per hectare per dag. Het grasaanbod neemt daarmee ook toe. Daar waar neerslag is gevallen zal de grasgroei de komende week verder toenemen.

Hoge voederwaarde in maaisnede kruidenrijk grasland

Regelmatig wordt er gesproken dat kruidenrijk grasland onvoldoende voederwaarde bevat. In een biologisch maaiperceel op de klei in Rottum laat het grasmonster een compleet ander beeld zien. Opvallend is het hoge suikergehalte in het gras: 320 gram suikers per kg drogestof. Wij hebben zelden zo’n hoge waarde gevonden in gras. Het eiwitgehalte is laag, maar is vergelijkbaar met andere grasanalyses op de noordelijke klei. Ook de verteerbaarheid is hoog. Kortom: een prima voederwaarde voor kruidenrijk grasland!

Verwachting komende week: veel stikstof beschikbaar

Met de regen komt ook de mineralisatie weer op gang. Een vuistregel is dat de mineralisatie verdubbelt bij iedere 10 graden hogere bodemtemperatuur. Momenteel is de bodemtemperatuur 17oC. Dat betekent dat er straks in korte tijd veel stikstof voor de planten beschikbaar komt. De verwachting is dan ook dat het ruw eiwit in het gras de komende week verder zal toenemen.

VEM:                          vrijwel gelijk
Ruw eiwit:                  licht stijgend
Suikergehalte:           gelijk

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen