Wel of niet beregenen?

4 May 2022

Afgelopen weken is er zeer weinig neerslag gevallen. Landelijk is het neerslagtekort momenteel gemiddeld 50 – 60 mm, met de verwachting dat deze de komende 15 dagen verder oploopt. Voor gras kan het onder bepaalde omstandigheden verstandig zijn om te gaan beregenen.

Ruwvoerspecialist Kristian de Boer, vertelt in deze video over de afweging om wel of niet te beregenen en laat zien waar je op moet letten.

In delen van Brabant mag zelfs geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Waterschap Brabantse Delta heeft zogenoemde onttrekkingsverboden ingesteld vanwege de droogte van de afgelopen weken.

Voor het stroomgebied van de Dongevallei bij Tilburg heeft het waterschap een verbod ingesteld voor het beregenen van grasland. Voor vier stroomgebieden in de buurt van Etten-Leur en Bergen op Zoom is een totaalverbod ingesteld.

Wanneer starten met beregenen

Moet ik nu al beginnen met beregenen of kan het nog een dag wachten? De buurman is al begonnen, ben ik te laat of is hij te vroeg? Het zijn herkenbare dilemma’s. Wie niet meer wil besluiten op basis van gevoel, plaatst een vochtsensor. Zo’n sensor meet het actuele vochtgehalte in de bodem. De meetgegevens komen binnen via een app op de telefoon of via de pc en worden elk uur geactualiseerd.

Is er geen vochtmeter aanwezig en moet er op gevoel beoordeeld worden of beregenen al zinvol is, kun je het beste een balletje proberen te vormen van de grond op ca. 10 cm diepte. Als het balletje heel blijft, is de vochtvoorziening veelal toereikend. Wanneer het balletje uiteen valt, is extra vocht nodig en is het zinvol om te starten met beregenen. Zie instructiefilmpje

Op sommige plaatsen is het neerslagtekort dermate groot, dat er gewasschade op kan treden als de plant geen vocht krijgt. Bij grote droogte kan gras stoppen met groeien. Wanneer gras dood gaat, ontstaan er open plekken met veel onkruidvorming tot gevolg. Door nu te gaan beregenen, wordt niet alleen schade aan de grasmat voorkomen maar is de opbrengst ook hoger. Daarnaast draagt beregenen ook bij aan een betere hergroei van de tweede snede.

Tips bij het beregen van grasland    

  • Geef nieuw ingezaaid grasland voorrang.
  • Geef prioriteit aan percelen waar de grasmat snel slechter wordt door droogte.
  • Beregen 1x per week 20-25 mm en bij extreme droogte 2x 20-25 mm per week. 10-15 mm is overigens al voldoende om meststoffen beschikbaar te laten komen.

Kosten en opbrengsten

Juist in het voorjaar wordt de helft of meer van de wintervoorraad aan ruwvoer gewonnen. Dit komt omdat de groeipotentie van het gras in het voorjaar als gevolg van de gunstige temperatuur en de toenemende daglengte het grootst is.

Beregenen kost al gauw 100-150 euro/ha (inclusief arbeid). Dat betekent dat bij een extra opbrengst van een ton droge stof de kosten al terugverdiend zijn (15 ct/kg ds graskuil). De opbrengst van beregenen, zit niet alleen in de opbrengst van de eerste snede maar juist ook in een betere hergroei van de tweede snede. Daardoor is het rendement van beregenen in deze periode ook hoger dan in de tweede helft van het groeiseizoen met afnemende daglengte en een lagere groeipotentie. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen