Advies maaihoogte 7 cm voor vlotte hergroei

4 May 2022

De eerste snede staat bij velen voor de deur. Om het gras schoon en smakelijk in te kuilen is het advies om niet te kort te maaien om te voorkomen dat modder en eventuele andere ellende mee de kuil ingaat. Het algemene maaiadvies is dan ook om een stoppellengte van minimaal 7 cm aan te houden. Bij te diep maaien (ca. 5 cm) worden de groeipunten deels weggemaaid waardoor de hergroei wordt vertraagd. 

De optimale maaihoogte is ook afhankelijk van de snedezwaarte en de weersomstandigheden. Naarmate er een snedezwaarte toeneemt komt de groeipunt hoger te zitten. Dat betekent dat een lichte snede korter gemaaid kan worden dan een zware snede. Bij een lage maaihoogte kan het zonlicht optimaal het maaiveld bereiken waardoor kieming en vestiging van plantensoorten wordt bevorderd. Onder droge weersomstandigheden kan dit weer een nadeel zijn omdat de grond eerder opwarmt en er meer vocht verdampt. 

Gezien de droge omstandigheden van dit moment is het advies om een maaihoogte van 7 cm aan te houden. Daarmee wordt onnodige verdamping voorkomen en kan als gevolg van meer bladmassa en daarmee een hogere fotosynthese de hergroei eerder opgang komen. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen