Drijfmest op de tweede snede?

3 May 2022

Wanneer er geen derogatie wordt toegekend mag er maar 170 kg stikstof/ha uit dierlijke mest uitgereden worden. Tegelijkertijd blijft met de huidige kunstmestprijzen drijfmest een goedkope meststof die je ook nog eens op je eigen bedrijf beschikbaar hebt. 

Om binnen de 170 kg stikstof/ha uit dierlijke mest te blijven mag er, afhankelijk van het stikstofgehalte in de mest, ca. 40 – 45 m3 drijfmest worden uitgereden. Bij een normale bemesting met drijfmest betekent dit 25 – 30 m3/ha voor de eerste snede en ca. 15 m3 voor de tweede snede. 

Op weidebedrijven komt een gedeelte van de mest niet in de put, maar op het land. Let er daarbij op dat er wel voldoende mest voorradig is, om straks te kunnen afvoeren wanneer de derogatie niet wordt toegekend. Op die bedrijven waar dit het geval is, is het advies minder mest voor de tweede snede uit te rijden. 

Hopelijk is er na de tweede grassnede meer duidelijkheid over de toekenning van de derogatie, zodat men daar tijdig op kan inspelen.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen