Welk inkuilmiddel toepassen: Ecosyl of Ecocool?

Goed ruwvoer is de basis voor een optimale melkproductie. Daarbij speelt niet alleen bemesting en het juiste maaimoment een rol. Ook het inkuilmanagement is van cruciaal belang om een goede kuilkwaliteit te krijgen.

Melkzuurvormende of azijnzuurvormende bacteriën toepassen

Om de inkuilverliezen zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk van de voedingswaarde van het oorspronkelijke gewas te behouden, is een snelle en efficiënte conservering van groot belang. 

De risico’s van conserverings- en broeiverliezen hangen sterk samen met het drogestofpercentage van het gewas. In een natte kuil kunnen conserveringsverliezen hoog oplopen, maar is het risico op broei veelal minimaal. Een droge kuil is broeigevoeliger, maar zal minder voederwaarde verliezen door conservering. Nattere kuilen hebben baat bij een inkuilmiddel wat uitsluitend melkzuur produceert omdat dit de conservering versnelt. Bij drogere kuilen, met meer dan 45 % droge stof is de kans op broei groter waardoor een inkuilmiddel wat naast melkzuur ook azijnzuur vormt een optie, omdat azijnzuur effectief werkt als broeiremmer. 

Voorkomen broei

Broei in de kuil vindt alleen plaats wanneer er ook zuurstof in de kuil kan indringen. Zodra er zuurstof in de kuil komt worden gisten en azijnzuur bacteriën als eerste weer actief. Dus bij het inkuilen moet alles er op gericht zijn om te voorkomen dat er gemakkelijk zuurstof de kuil kan binnendringen. Dit doe je door:

  • het kuilgras te hakselen 
  • laagsgewijs (dunne lagen) het kuilgras aan de kuil brengen
  • door voldoende aan te rijden met voldoende druk
  • door geen kop op de sleufsilo te zetten

Ecosyl, het inkuilmiddel voor een snelle conservering

Ecosyl bevat een homofermentatieve melkzuurbacterie die uitsluitend melkzuur produceert. Daarmee is Ecosyl onderscheidend ten opzichte van alle andere middelen waarin veelal meerdere melkzuurbacteriën zijn toegevoegd omdat deze niet het gehele pH-traject werken. Wanneer er geen broei wordt verwacht is Ecosyl dan ook het aangewezen inkuilmiddel.  Het  verbetert niet alleen het inkuilresultaat, maar ook de opname van de kuil en de melkproductie. Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat de koeien gemiddeld 1,2 kg méér melk produceren uit gras waarbij Ecosyl is toegepast tijdens het inkuilen.

Ecocool, het inkuilmiddel tegen broei

In tegenstelling tot Ecosyl bevat Ecocool  twee soorten melkzuurbacteriën, te weten  bevat. Eén die uitsluitend melkzuur produceert en de Buchneri bacterie die naast melkzuur ook azijnzuur vormt wat zeer effectief werkt tegen broei. Ook is Ecocool effectief tegen schimmels. Hierdoor wordt de vorming van mycotoxinen ook tegen gegaan. Een kuil behandeld met Ecocool is daarmee veel langer stabiel en geeft minder droge stofverlies bij uitkuilen.

Lees ook ons kennisartikel met Keuzeschema over inkuilmiddelen.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen