Weidegang, vers gras en duurzaamheid

15 April 2022

Tijdens de jaarlijks bijeenkomst van het Convenant Weidegang afgelopen donderdag 14 april werd stil gestaan bij de noodzaak om weidegang toe te passen in de melkveehouderij.

Het is alweer tien jaar gelden dat het Convenant weidegang met een groot aantal partners werd afgesloten om gezamenlijk weidegang onder de veehouders te stimuleren. Uit de resultaten blijkt dat het Convenant zijn vruchten heeft afgeworpen. De neerwaartse trend is in die tien jaar omgebogen naar een stijging van het aantal bedrijven wat gebruik maakt van weidegang,  in 2022 was het percentage weidende bedrijven zelfs gestegen naar 84%.

Niet alleen weidegang is echter een item. In de plenaire sessie kwam duidelijk naar voren dat er niet alleen maatschappelijk voordelen liggen, ook op het gebied van duurzaamheid blijkt gras de basis te zijn voor de integrale duurzaamheid van het melkveebedrijf. 

Uit verschillende projecten die lopen rondom het thema weidegang komen globaal de volgende vuistregels naar voren:

  • 10% meer vers gras in de koe levert 4% meer Eiwit van Eigen Land 
  • Plus 500 kg ds vers gras in de koe levert een daling op van 6 punten ureum
  • Met weiden is een potentieel reductie aan methaan in de pens mogelijk van 6 – 15 % bij volledig weidegras in het rantsoen

Alle bezoekers waren dan ook van mening dat grasland en weidgang een essentiële schakel is om de kringloop te sluiten.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen