Provincie Friesland geeft korting op kruidenrijk grasland

Friese melkveehouders kunnen flinke korting krijgen op de aanschaf van een kruidenrijk grasmengsel dankzij een bijdrage van de Provincie aan de campagne 1001ha. In totaal is er voor 100 ha kruidenrijk grasland subsidie beschikbaar. 

Elke hectare kruidenrijk grasland helpt bij het versterken van biodiversiteit boven en onder de grond, kan beter tegen droogte en helpt per hectare zo’n 500 kg kunstmest te reduceren. Waardoor er 1000 kg CO2 minder uitgestoten wordt vergeleken bij gangbaar grasland.

Campagne 1001ha

De campagne 1001ha van LTO Nederland en Urgenda helpt boeren met omschakelen naar kruidenrijk grasland door crowdfunding. Landelijk doen al ruim 800 boeren mee en is er al voor ruim 2400 hectare verkocht. Per boer is maximaal voor 3 hectare korting beschikbaar, zodat zoveel mogelijk boeren kunnen mee doen. Dankzij crowdfunding krijgen melkveehouders fikse korting op kruidenrijk grasmengsel, waardoor de prijs dicht tegen die van een gangbaarmengsel komt te liggen.

Ook Agrifirm is leverancier van kruidenrijk grasland 

Sinds dit voorjaar is ook Agrifirm toegelaten als leverancier van kruidenrijk grasland aan deze campagne. Via de website 1000ha.nl is dit zaaizaad met korting te bestellen. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen