Succesfactoren zomerstalvoeren

Afgelopen dinsdag 5 april werd door Agrifirm in samenwerking met ABAB Accountants en Adviseurs de resultaten gepresenteerd van het stageonderzoek van Thijn Smulders en Rens van Leunen onder ca 50 veehouders naar de succesfactoren en valkuilen van zomerstalvoeren. 

De voor- en nadelen van vers gras voeren

Uit de gesprekken met de veehouders kwam naar voren dat met stalvoeren de krachtvoerkosten waren gedaald, er minder voerverliezen waren en het aandeel eiwit van eigen land was gestegen. 

Als belangrijkste nadeel werd naast de dagelijkse tijd die men kwijt was met het ophalen van het gras ook de weersinvloeden als nadeel genoemd, dit in verband met de draagkracht en de verdichting van de kopakker.

De valkuilen en succesfactoren

Als belangrijkste succesfactoren werd genoemd het creéren van groeitrappen en het maaien tussen de 1800 en 2000 kg ds. Dat betekent dat bij groeizame omstandigheden op tijd schakelt naar een ander perceel om te voorkomen dat het gras te lang wordt en de kwaliteit achteruit gaat. Daarnaast is het van belang dat je altijd een perceel voorhanden moet hebben waar je terecht kunt. Ook onder natte omstandigheden.

Als belangrijkste valkuil werd het graslandmanagement genoemd. Schakel op tijd naar een ander perceel. Kortom een geslaagde en leerzame bijeenkomst  die werd bezocht door ca. 50 ondernemers uit de melkveehouderij.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen