Kunstmest besparen op gescheurd grasland 

Bij de teelt van snijmais op gescheurd grasland hoeft je, als je op tijd onderwerkt, bij een graslandzode van 3 jaar of ouder geen extra stikstofbemesting te geven. Ook de drijfmestgift kun je achterwege laten. Er komt voldoende stikstof vrij bij de vertering van de zode. Voer wel een rijenbemesting uit. Zo geef je niet alleen makkelijk beschikbare stikstof voor de start van de groei, ook andere essentiële nutriënten zoals zwavel en borium dien je hierdoor toe.

zode mechanisch vernietigen

Het vernietigen van de graszode kan prima mechanisch bij een lage onkruiddruk en als er geen kweek of andere lastige onkruiden in het perceel voorkomen. Wel veel onkruid? Vernietig de zode dan pleksgewijs met glyfosaat. Let op: werk de zode dan wel op tijd onder.

Denk aan kali

Een goed geslaagde maisteelt onttrekt ruim 240 kg kali per hectare. Kalium is van belang voor de stevigheid van de plant en speelt een rol bij de vochtvoorziening van de plant. Normaal gesproken is drijfmest de grootste aanvoerpost van kalium. Dat betekent dat een bemesting met kali altijd noodzakelijk is.   

Leestip: in onze kennisbank vind je hoe je zonder glyfosaat kunt werken bij het vernietigen van je vanggewas na mais.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen