Vloeibare bemesting bij weidegang

Heb jij een weidesysteem zoals Nieuw Nederlands Weiden, dat bestaat uit roterend standweiden? Let dan goed op als je vloeibare meststoffen gebruikt. Een veldspuit is namelijk geen optie. Hoe dat zit leggen we je graag even uit.

Vloeibare meststoffen met spaakwielinjecteur

Als je bij roterend standweiden vloeibaar bemest met een veldspuit komt de stikstof op het gewas te zitten. De koe neemt dit direct bij het beweiden op. Niet ideaal voor de koe én de stikstof komt niet beschikbaar voor het gras. Als je wel met vloeibare meststoffen wilt werken, kun je op je weideplatform het beste gebruik maken van een spaakwielinjecteur.  

Bemestingsadvies weideplatform

Bij roterend standweiden is het advies om op het weideplatform in het voorjaar en net na het maaien met 25 kg stikstof te bemesten. Daarna geef je iedere 3 weken 25 kg stikstof, wat je in de loop van het jaar afbouwt naar 15 kg stikstof per gift.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen