32 Zoekresultaten
Gewas en verzorging

DairyGrass graszaadwaaier

Zoveel mogelijk eiwit van eigen land halen én vervolgens dit eiwit ook goed benutten. Een belangrijke uitdaging voor jou als melkveehouder, waarbij wij je graag helpen.

Lees verder > >

Folder over verplicht vanggewas in maïs

De regels in de maisteelt worden aangescherpt. Vanaf 1 januari 2023 geldt niet alleen voor de maisteelt op zand- en lössgronden dat er vóór 1 oktober een vanggewas onder of direct na de mais ingezaaid moet worden, maar dit gaat ook gelden voor veen- en kleigronden in een nutriënt verontreinigd gebied

Lees verder > >

Zaaitips voor kruidenrijke mengsels

Dit artikel bevat tips voor een mooie, kruidenrijke grasmat. Het is belangrijk om in te zaaien in het najaar bij graslandvernieuwing.

Lees verder > >

Doorzaaien van het grasland

Door blijvend grasland regelmatig door te zaaien kan je het aandeel Engels raaigras verhogen en daarmee de levensduur van het grasland verlengen.

Lees verder > >

Groei en ontwikkeling maisplant wordt veelal bepaald door de temperatuursom

De groei en ontwikkeling van de maïs wordt veelal bepaald door de temperatuursom. Daarnaast spelen de volgende omgevingsfactoren ook een belangrijke rol: daglengte, lichtintensiteit, vochtvoorziening en nutriëntenvoorziening.

Lees verder > >

Onkruidstrategie snijmais in combinatie met vanggewas

Het advies is om vóór de mais in het 6-bladstadium staat een onkruidbestrijding toe te passen. Het bladoppervlak van de mais is dan nog klein, waardoor er minder contact is met het middel en de plant minder heeft te lijden.

Lees verder > >

Werk vanggewas tijdig onder

Bij voorkeur moet het vanggewas rond half maart worden vernietigd, zodat de vertering op tijd begint. Hierdoor is de stikstof uit het vanggewas nog tijdens het groeiseizoen voor de mais beschikbaar.

Lees verder > >

Teelthandleiding Erwten/gerst

Teelthandleiding voor erwten/gerst

Lees verder > >

Verzorging nieuw ingezaaid kruidenrijk grasland

Uit de farmwalks blijkt dat de nieuw ingezaaide percelen momenteel veel onkruid bevatten. Vooral muur komt veel voor. Als naast gras ook klavers en kruiden zijn ingezaaid is onkruidbestrijding nauwelijks mogelijk. Vooral muur wil in het voorjaar snel groeien en het nieuw ingezaaide perceel overwoekeren. Daarnaast kan muur veel nitraat bevatten waardoor het nitraatgehalte in de graskuil wordt verhoogd.

Lees verder > >

Waarom kiezen voor luzerne?

Vlinderbloemigen en in het bijzonder luzerne staat als gevolg van de nieuwe GLB en de hoge kunstmestprijzen volop in belangstelling. Luzerne bindt stikstof uit de lucht en is droogtetolerant vanwege zijn diepe beworteling. In deze editie:

Lees verder > >

Uitkomsten Agrifirm rassenvergelijkingen zomerveldbonen 2022

Agrifirm legt al een aantal jaren op meerdere locaties rassenvergelijkingen aan met veldbonen. Daarbij wordt gedurende het seizoen de rassen onder andere beoordeeld op wintervastheid, lengte en stevigheid van de stengel, ziektegevoeligheid en opbrengst.

Lees verder > >

DairyMais® Robuust K* om maiskopbrand te voorkomen

Maiskopbrand (Head smut) wordt veroorzaakt door een schimmel en lijkt de laatste jaren steeds meer voor te komen, vooral in lage natte gebieden.

Lees verder > >

1 2 3