Gras en maismanifestatie 2023

Wageningen University & Research Open Teelten organiseert ook dit jaar weer de Gras en Maismanifestatie vanuit het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Mais’ en de Publiek Private Samenwerking ‘Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw’. Deze vindt plaats op 7 september 2023 op Proefboerderij Vredepeel.

Datum: donderdag 7 september 2023 | 09:15 t/m 16:30

Plaats: Vredeweg 1C | 5816 AJ Vredepeel

Programma

Tijdens deze dag kun je het geleide programma volgen, waarbij diverse thema’s de revue passeren. Je kunt kiezen voor het programma MAIS of voor het programma GRAS, welke naar keuze in de ochtend of in de middag gevolgd kunnen worden.

Het ochtendprogramma start om 9:15 uur en het middagprogramma om 13:15 uur. Wil je beide programma’s volgen? Dan kun je ’s ochtends het ene programma volgen en ’s middags het andere.

Wil je meer informatie over de thema’s van dit event? Klik dan hier. Of wil je de plattegrond en het tijdschema van deze dag bekijken? Klik dan hier.

Onze ruwvoerspecialisten zijn ook aanwezig op deze dag. Zo gaan ze het onder andere hebben over de bemesting van het grasland met betrekking tot het wegvallen van de derogatie en hoe dit er dan uit gaat zien. Ze nemen je mee in mogelijke strategieën. Dit doen ze onder andere met de resultaten van een graslandbemestingsproef op zandgrond.

Andere ruwvoer+ evenementen